Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

Sau khi bạn lựa chọn được khóa học phù hợp, bạn có thể tiến hành thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Thông tin thanh toán như sau:

- CONG TY CO PHAN HOC VIEN BAT DONG SAN PHU QUY

- Ngân hàng TECHCOMBANK - Chi nhánh: CN SÀI GÒN

- STK: 190.386.385.780.16

- Nội dung chuyển khoản: Thanh toán đơn hàng #mãđơnhàng

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để hoàn tất đơn hàng