Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
Điều khoản và chính sách của Học Viện Bất Động Sản Phú Quý

A. Chính sách bảo mật và dữ liệu

- Video và tài liệu học tập trên Webstie thuộc Quyền Sở Hữu và Tài sản Trí Tuệ của Học Viện Bất Động Sản Phú Quý (sau đây gọi tắt là: Học Viện).

- Mọi Hành Vi Tải Xuống (trừ tài liệu gửi kèm trong khóa học của bạn) cũng như việc sao chép, xâm phạm bản quyền Chương Trình Đào Tạo của Học Viện dưới mọi hình thức đều là hành vi vi phạm pháp luật , Thành Viên Vi Phạm sẽ ngay lập tức bị khóa tài khoản và thu hồi tài khoản cùng với việc bị truy cứu trách nhiệm pháp lý và ứng xử theo luật sở hữu Trí Tuệ Việt Nam nói riêng và pháp luật hiện hành của Việt Nam nói chung.

- Bạn không được phép bán lại, phân phối hoặc chuyển nhượng Khóa học lấy giá trị hoặc lợi ích theo bất kỳ cách nào. Bạn không được chuyển nhượng, thuê, cho thuê tài khoản, nội dung tại Học Viện dưới bất kỳ hình thức nào.

- Bạn không được download video trên nền tảng học tập của Học Viện với mọi lý do. Các nội dung học tập bạn đều cần được sử dụng ngay trên website của học viện và các ứng dụng của Học Viện đi kèm theo tài khoản (nếu có ).

- Nếu bạn vi phạm chúng tôi có quyền thu hồi tài khoản của bạn vĩnh viễn

B. Các quyền sở hữu và các vấn đề liên quan

- Dịch vụ, trang web đều được sở hữu và vận hành bởi Học Viện. Mọi videos, nội dung, giao diện trực quan, thông tin, đồ họa, thiết kế, biên tập, mã máy tính, sản phẩm, phần mềm, các dịch vụ và những thành phần khác trên trang web và ứng dụng điện thoại đều có bản quyền thuộc về tác giả Việt Nam, bằng sáng chế, luật thương hiệu, các công ước quốc tế, tất cả những tài sản trí tuệ cùng với các quyền sở hữu có liên quan và pháp luật hiện hành. Trừ khi được cho phép bởi Học Viện bạn không được bán, cấp phép, phân phối, sao chép, sửa đổi, công bố công khai, lan truyền, xuất bản, chỉnh sửa, điều chỉnh, tạo ra các sản phẩm bắt nguồn từ, hoặc sử dụng trái phép các tài liệu của Học Viện.